به شما که بصورت اگاهانه و با دلایل کاملاً منطقی,تصمیم به مداخله جراحی بینی یا غیرجراحی بینی جهت زیباسازی صورت خود کرده اید ، خوش آمد می گوئیم،ما به تصمیم شما احترام می گذاریم و تلاش می کنیم در این مسیر دشوار,به شما کمک کنیم و از این بابت بسیار خرسندیم...
هدف ما، تشویق ,ترغیب ویاسرزنش شمادر تصمیمی که گرفته اید نیست، هدف ما در درجه اول آگاه سازی شما از مجموعه اقدامات جراحی یا غیرجراحی ، بایدها ونبایدهای آن ، عوارض احتمالی پروسیجرها و ارائه تصویری واقع گرایانه از نتایج احتمالی بعدی این اقدامات است. دستیابی به این هدف ممکن است دوران نقاهت بعد از عمل جراحی و پذیرش نتایج بلندمدت اینگونه مداخلات را برای شما به مراتب آسان تر کند.

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی


ما به نقش تعیین کننده و مؤثر زیبائی صورت در روابط اجتماعی وکسب اعتماد به نفس بیشتر,بخصوص در میان گروه سنی جوان اعتقاد داریم وبه سلامتی جسمی و روحی جوانان خوب کشورمان اهمیت میدهیم ضمن آنکه هرگزاولویت های مربوط به بهداشت وسلامتی را قربانی زیبایی آنان نمی کنیم.