محافظ دهان و دندان
با ارزش ترين بخش بدن صورت مي باشد كه حداقل اجزاء محافظتي را براي محافظت در اختيار دارد . با توجه به نبود امکانات حفاظتي در صورت، استفاده ازمحافظ هاي دهان و دندان که بتواند از صدمات ناشي از حوادث و فعاليت هاي مرتبط با بازي و ورزش جلوگيري کند باارزش مي باشد..طبق برآورد انجمن دندانپزشكي آمريكا، محافظ هاي دنداني كـه در هنگام فعاليت هاي ورزشـي استفـاده مـي شوند، ساليانه از بروز تقريبا" 000/200 حادثه مرتبط با دندان ها در هنگام ورزش دانش آموزان پيشگيري مي كنند. محافظ هاي دهان و دندان بطور قابل توجهي ميزان و شدت صدمات وارده به دهان و دندان را در طي فعاليت هاي ورزشي و ورزش هاي قهرماني كاهش مي دهند.

ارتودنسی و محافظ دهان و دندان
مطالعات پزشكي ورزشي و دنداني نشان داده اند كه هر نوع فعاليت ورزشي مي تواند باعث صدمه به دندان لب، زبان و فك شود. فعاليت ورزشي كه نيازمند محافظت از دهان و دندان است عبارتند از: بيسبال، بسكتبال، اسكوتر، فوتبال، واليبال، دوچرخه سواري، هندبال، بوكس و كاراته مي باشند. شايد تنها ورزشي كه با اطمينان مي توان گفت نياز به وسيله حفاظتي ندارد شطرنج باشد!


اهميت حفاظت در دوره کودکي و نوجواني به مراتب زيادتر از دوره بزرگسالي مي باشد چرا كه در كودكان و نوجوانان، با صدمه وارد شده رشد باقيمانده مي تواند تحت تاثير قرار گرفته و نحوه رشد بعدي را دچار اختلال نموده و اقدامات درماني پيچيده ترو پرهزينه تري را تحميل نمايد.
خصوصيات محافظ ها:
موثرترين محافظ هاي دهان و دندان چند مشخصه كلي دارند: آنها بايستي قابل ارتجاع و سبك بوده تا فرد بتواند به راحتي صحبت نموده و تنفس راحتي داشته باشد. براي اينکه اين وسيله داراي خصوصيات فوق باشد لازم است بخوبي بر روي دندانها و نواحي که بر روي آنها قرار مي گيرد کشيده شده و فيت شده باشد. از ديگر خصوصيات اين است كه دوام خوبي داشته باشد و به راحتي بتوان آن را تميز نمود.

ارتودنسیانواع محافظ دندان:
سه نوع كلي محافظ وجود دارد:
1) محافظ هايي كه بصورت ويژه براي هر فرد ساخته مي شود
2) محافظه هايي كه به شكل دهان و دندان ساخته شده اند
3) محافظ هاي دهان و دنداني آماده(از پيش ساخته شده)
بهترين نوع اين محافظ ها آن نوعي است كه براي هر فرد ساخته شده است. چرا كه بهترين تطابق، راحتي و تكلم را دارد. در اين موارد دندانپزشك از فك و دندان ها قالب گيري نموده و براساس مدل تهيه شده آن را مي سازد. اين روش با توجه به اينكه وقت زيادتري از دندانپزشك گرفته و نياز به اقدامات تكميلي در لابراتوار دارد معمولا" پرهزينه تر است.
نو ع بعدي ارزانتر بوده و از مواد نرمي مثل موم ساخته مي شود كه بر روي قوس دنداني فك بالا فرم داده شده و ساخته مي شود. اين محافظ تطابق محافظ قبلي را ندارد بنابراين راحتي كمتري دارد از طرفي بـا توجه به ماده تشكيل دهنده آن طول عمر زيادي نخواهد داشت.دندانپزشکان معمولا اين نوع راتوصيه نمي کنند.
نوع سوم كه ارزان ترين نوع مي باشد بصورت پيش ساخته بوده و در فروشگاه هاي ورزشي يافت مي شود. اين نوع از محافظ ها تطابق بسيار كمي داشته و خصوصيات يك محافظ خوب را ندارند. به دليل تطابق كم سختي استفاده و مداخله در تكلم معمولا" كودكان تمايلي به استفاده از آنها ندارند . چرا که در تمرکز و راحتي آنها مداخله مي نمايند.