بیوتیفیکیشن
جادوی جوانسازی صورت به وسیله بیوتیفیکیشن(Beautiphication Rejuvenation )

بیوتیفیکیشن به معنای زیباسازی صورت باکمک تزریق چربی و فیلرها برای ایجاد نسبتهای خاص است که به نظر می رسد در چهره افراد زیبا این نسبتها وجود دارند.
بررسی این نسبتها در چهره افراد زیبا سبب دستیابی به اشکال یا ماسکهای خاص شده است که در تصمیم گیری برای زیبا سازی همه افراد راهنما هستند. در شکل1 :چکونگی تناسب این ماسکها و نسبتها را در صورت زن و مرد می بینید. درشکل2:آنالیز نسبتهای صورت در زیبارویانی چون آیشواریارای وهالی بری را می بینید.

beauti1beauti2

بررسی این نسبتها کمک می کند که هنگام جوانسازی صورت یا پیشنهاد تغییر یک قسمت خاص از بدن تصمیم گرفته شود که کدام نقطه به ماکزیمم تحت درمان قرار گیرد. در شکل 3 در قسمت بالا بررسی نسبتها در صورت جسیکا آلبا و در قسمت پایین نقطه ای که به نظر می رسد معمولاً در افراد زیبا بیشترین برجستگی گونه وجود دارد را نشان می دهد.

beauti3


در یبوتیفیکیشن به کمک فیلر ها و بوتاکس سعی میشود که خالی شدن تدریجی صورت و تحلیل بافتها جبران شده و چهره ای زیبا نمود یابد.

beauti4

در شکل 4 در چهار نسل خانواده نحوه تغییر تدریجی صورت با گذر زمان مشخص شده است . می بینید که رفته رفته چربی زیر پوست کمتر شده و پوست مثل کیسه ای خالی می افتد که می توان با پر کردن آن به جوانسازی صورت کمک کرد.

نواحی مختلفی که در آن به کمک بیوتیفیکیشن می توان به زیبایی صورت کمک کرد شامل:

1-پیشانی:
در شکل سمت چپ زاویه پیشانی بیش از معمول است که با پرکردن خفیف آن زاویه شیبدار پیشانی کاهش یافته است

beauti5

2-ابروها

beauti6beauti7

beauti8

دراین بیمار قسمت خارجی ابروها،گونه و زیر چشمها پر شده است که سبب بالاتر رفتن ابروها و رفع خالی بودن گونه ها شده است

3-گودی زیر چشم:
در این شکل ها پر شدن گودی زیر چشم را می بینید.

beauti9

4-گونه ها:

beauti10

در بیمار بالا پر کردن گونه ها سبب تصحیح نسبت بالا و پایین صورت شده است.

5-بینی:
بوسیله فیلرها میتوان بسیاری ازعوارض عمل جراحی را که برای بیمار و پزشک جراح به صورت کابوس در آمده است به بهترین شکل تصحیح کرد.

beauti16

در این شکل هم نشان داده می شود که چگونه در بعضی از بیماران به کمک فیلرها و بوتوکس می توان تصحیح فرم بینی را انجام داد.

beauti17
5-بینی:
بوسیله فیلرها میتوان بسیاری ازعوارض عمل جراحی را که برای بیمار و پزشک جراح به صورت کابوس در آمده است به بهترین شکل تصحیح کرد.
beat36
در این شکل هم نشان داده می شود که چگونه در بعضی از بیماران به کمک فیلرها و بوتوکس می توان تصحیح فرم بینی را انجام داد.

beauti34
6-لب ها :
در این بیمار عدم تقارن لب ها به کمک فیلرها بهبود پیدا کرده است.

beauti22


7-چانه:
امروزه چانه به عنوان یکی از نواحی می توان آن را به کمک فیلرها تصحیح کرد شناخته شده است

beati24