خط خنده و خط اندوه (ۥحزن) چگونه درمان می شود؟

یکی از نقاطی که در صورت جزو شکایات شایع مراجعین مراکز زیبایی می باشد ، خط خنده ( چین نازولابیال Nasolabial fold (و خط حزن (اندوه) یا خط ماریونت Marionet line) است.
از عوامل موثر در عمیق شدن خط نازولابیال ( خنده) و خط ماریونت ژنتیک، کاهش وزن شدید و سریع، عادت به حرکات زیاد صورت موقع حرف زدن و خشکی پوست را می توان نام برد.

 
برای درمان خط خنده و اندوه توجه به چند نکته مهم است:

1- آیا علت ایجاد خط خنده و اندوه، تحلیل پوست یا بافت چربی زیر پوست است یا هر دو؟
باید توجه داشت که تنها راه معمول درمان تحلیل خود پوست استفاده از ژلهای قابل جذب یعنی هیالورونیک اسید ( که بهترین مارک آن جوویدرمJuvederm می باشد)است.در حالیکه برای تحلیل بافت چربی زیر پوست می توان از تزریق هیالورونیک اسید ، چربی و ژلهای غیر قابل جذب استفاده کرد.ژلهای غیر قابل جذب که به علت عوارضی مثل جابجایی و ایجاد گلوله های زیر پوستی بتدریج از رواج افتاده اند ، بنابراین رقابت در انتخاب پرکننده زیر پوستی عمدتا مابین تزریق چربی و تزریق ژل قابل جذب میباشد. اگر هم پوست و هم چربی تحلیل رفته باشند، منطقی تر است که از تزریق جوویدرم استفاده کنیم.اما اگر تنها بافت چربی زیر پوست تحلیل رفته باشد ، دو نکته که در ذیل توضیح داده می شود تعیین کننده است.

2-آیا خط خنده همراه با تحلیل گونه و گود شدن دور چشمها است یا بدون آنها؟
اگر بیمار همزمان با تحلیل چربی در ناحیه خط خنده و اندوه دچار تحلیل گونه ها و دور چشم باشد، بهتر است از تزریق چربی استفاده کند ، اما اگر فقط مشکل بیمار در ناحیه خط خنده است استفاده از تزریق ژل جوویدرم آسانتر و منطقی تر است.

3-شرایط بیمار از جهت تحمل دوران نقاهت و کبودی یا تورم محل چگونه است و اگر قرار است برای مناسبتی آماده شود ، آیا این مناسبت در فاصله کمتر از دو هفته قرار است رخ دهدیا بیشتر از دو هفته؟
بدین صورت که اگر بیمار آمادگی تحمل کبودی یا ورم را برای مدت بیش از 10-7 روز ندارد بهتر است از تزریق ژل استفاده کند ، اما اگر کبودی یا تورم برای مدت 2-3 هفته مسئله ای نباشد از تزریق چربی استفاده می کند. همچنین اگر مراسمی در فاصله کوتاهتر از 2 هفته دارید از جوویدرم استفاده کنید و اگر 3-4 هفته تا زمان یک مناسبت وقت دارید ، می توانید از تزریق چربی استفاده کنید.

 
برای درمان خط خنده و اندوه توجه به چند نکته مهم است:

1) برای پر کردن حجم های زیاد مثلا پر کردن گونه ها اکنون استفاده از جوویدرم یا سایر ژلهای قابل جذب ، منطقی نیست ، چون هم هزینه گزافی دارد و هم ماندگاری 12-9 ماه این ژلها صرف چنین هزینه ای را منطقی جلوه نمی دهد.
2)اگر بیماری هم تحلیل چربی وسیع صورت مثلا دور چشمها ، گونه و هم خط خنده دارد و در ناحیه خط خنده تحلیل پوست هم علاوه بر چربی زیر پوستی دارد ، بنابراین هم باید تزریق چربی وسیع انجام دهد و هم در قسمت سطحی خط خنده از تزریق جوویدرم استفاده کند که می تواند اول جوویدرم بزند و بعد از مدتی تزریق چربی کند یا برعکس اول تزریق چربی کند و بعد ژوویدرم بزند.
3)مدت ماندگاری جوویدرم در خط خنده 12-9 ماه و ماندگاری چربی پس از 3-1 بار تزریق چند سال است . اما همانطور که ذکر شد در قسمت سطحی پوست فقط می توان از جوویدرم استفاده کرد و در زیر پوست می توان از چربی یا جوویدرم استفاده کرد.
4) هیچگاه تمایل به پر کردن خط خنده به بیش از 70% عمق آن وجود ندارد ، زیرا باعث غیر طبیعی شدن چهره بیمار می شود.
5)خط اندوه را معمولا بیش از 50-40% نمی توان بهبود بخشید و اصرار به تصحیح بیش از این مقدار می تواند منجر به ایجاد گلوله در محل این خطها شود.
6)باید توجه داشت که جوویدرم در حال حاضر شناخته شده ترین ژل مورد تایید سازمان دارویی امریکا FDA است.و علت آنکه رقبای خود را از میدان خارج کرده است ، نادر بودن عوارض و تحسین برانگیز بودن نتایج است به قسمی که احتمال گلوله شدن یا حتی آلرژی به صورت قرمزی در صورت تزریق صحیح آن بسیار نادر است