فيلر (پر کننده يا به اصطلاح معمول ژل)

فيلر (پر کننده يا به اصطلاح معمول ژل) چيست؟

چناچه از نام آن بر مي آيد شامل همه موادي است که براي پر کردن بافتهاي بدن استفاده ميشود.
فيلر ها را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:
1.فيلر هاي قابل جذب
2. فيلر هاي دير جذب
3.
فيلر هاي غير قابل جذب
فيلرهاي قابل جذب
اين مواد بتدريج در بدن تجزيه شده و جذب بدن مي شوند و معمولاً از جنس مولكولهاي خود بدن هستند .در ابتدا شايعترين فيلر قابل جذب كلاژن بود كه از حيوانات گرفته مي شد اما بعدها كلاژن انساني هم استفاده شد.
علت آنكه مدتي بعد كلاژن جاي خود را به فيلر قابل جذب ديگري به نام اسيدهيالورونيك Hyaluronic acidداد و خود بتدريج از رواج افتاد سه مسئله بود:
1-كلاژن در 1%واكنشهاي حساسيتي شديدي داد و نياز به تست كردن داشت (مثل تست پني سيلين)اما در هيالورونيك اسيد عوارض حساسيتي بسيار بسيار نادر است.(1000/1)
2-طول مدت ماندگاري كلاژن در بهترين حالت 6ماه بود اما تركيبات معروف هيالورونيك اسيد يعني جوويدرم ،رستیلن،پرلن و بروتلر بالانس حدود يكسال ماندگاري دارد.
3-در كلاژن هر ميلي متر مكعب از ژل يك ميلي متر مكعب حجم ايجاد مي كرد اما در هيالورونيك اسيد به علت قابليت جذب آب زيادي كه وجود دارد هر ميلي متر مكعب ژل چندين ميلي متر حجم ايجاد مي كند يعني با مقدار كمتري هيالورونيك اسيد حجم بيشتري پر مي شود سپس نتيجه چشمگير تر و درمان ارزانتر
است.
فيلرهاي دير جذب
 مثل راديس    RadiesseوCaptique كه اولي ساختماني شبيه استخوان دارد و دومي از تركيبات اسيد لاكتيك است . هردوي اين فيلرها باعث تحريك بافت سازي مي شوند و پس از مدتي اثرات خود را نشان مي دهند و معمولاً طول اثري حدود 5/1سال دارند.اشكال هردوي اين مواد آنست كه مي تواند ايجاد گلوله هاي زير پوستي كنند.

فيلرهاي غير قابل جذب
كه معمولاً حاوي تركيبات آكريليك هستند مثل آرتكل،آكوآميد . اين تركيبات اگرچه در بعضي از انواع تائيد سازمان دارويي آمريكا را هم دارند اما باز هم به علت آنكه پتانسيل گلوله شدن دارند و نمي توان آنها را در خود پوست تزريق كرد كم مصرف تر از فيلرهاي قابل جذب هستند بايد توجه داشت كه تنها قسمتي از حجم اين فيلرها را آكريليك تشكيل مي دهد و مابقي را مواد قابل جذبي مثل كلاژن و پروتيين تشكيل مي دهند . بنابراين حتي دراين انواع قسمتي از فيلر به سرعت جذب مي شود.
همين مسئله هم باعث مي شود كه بسياري از بيماران تصور كنند كه چون حجم فيلري كه تزريق كرده اند رفته رفته كم مي شود بنابراين حتماً قابل جذب است اما اصلاً اينطور نيست بلكه بخش غير قابل جذب فيلر زير پوست مي ماند و با گذشت زمان به شكل توده هايي قابل لمس مي شود .طول متوسط اثر پر كردني اين فيلرها 5-3سال است.
بايد توجه داشت كه ژل پاژ كه تقريباًتمامي عوارضي كه از ژلها مي شنويد در حقيقت مربوط به اين نوع ژل است .ساخت كشور اوكراين بوده و ارزانترين ژل تاريخ است. چون قيمت هر ميلي ليتر آن بين300-1000تومان بوده و از نوع تركيبات آكريليك صنعتي است كه متاسفانه عوارضي چون جابجايي،تورم ،گلوله شدن  و عفونتهاي فاجعه انگيز دارد و مصرف آن از سال83توسط وزارت بهداشت منع شده است اما متاسفانه هنوزهم گهگاه بيماراني ديده مي شوند كه توسط اين ژل همين اواخر درمان شده اند .

درظرف چند سال گذشته، فيلرها يا پر کننده ها (ژل ها)  قابل جذب عملا رقباي غيرقابل جذب و طولاني اثر خود را از ميدان خارج كرد ه اند  و خود تبديل به حاكم بلامنازع عرصه زيبايي شد ه اند


بايد توجه داشت که از سال 1962 اسيد هيالورونيک جهت استفاده در چشم  پزشکي  توسط سازمان دارويي امريکا تاييد شد و سپس جهت تزريق داخل مفصل در بيماران دچار آرتروز مورد استفاده قرار گرفت که سبب ايجاد لايه هاي بين دو سطح استخوان و بهبود حرکت مفصل و کاهش درد مي شود. در ظرف سال هاي پس از دهه 80 بسرعت نسل هاي بعدي هيالورونيک اسيد که مولکول هاي بزرگتري داشته و برخلاف نسلهاي قبلي از حيوانات تهيه نمي شوند بلکه در آزمايشگاه ساحته مي شدند،وارد بازار شدند باید توجه داشت که دههتا مارک اسید هیالورونیک وجود دارد و اما تنها سه تای آنها تاییدیه ی سازمان دارویی آمریکا را دارند.جوویدرمJuviderm ،رستیلن،پرلنRestylane،Perlane بروتلر بالانسBeloter ballance که شناخته شده ترين آنها چنانچه گفته شد  جوويدرم است.در طي اين نسلهاي مختلف به تدريج مولکول بزرگتر شده و بنابراين ماندگاري بهتري پيدا کرده است و غلظت دارو هم به تدريج بيشتر شده است . در عين حال دارو از شکل ترکيبي حاوي ذرات ريز به سمت يک ترکيب يکنواخت رفته است. به قسمي که اين تغييرات به ما اجازه مي دهد که در نسل آخر، دارو  را کاملا سطحي تزريق کنيم بدون آنکه از ايجاد گلوله هاي سطحي نگران باشيم
.
محل كاربرد تركيبات مختلف اسيد هيالورونيك شامل 3 دسته هستند :
1- پركردن چين ها
2-حجم پركردن چين هادادن و بزرگ كردن نواحي مختلف صورت
3-
پركردن چين ها جوان سازي و شاداب سازي پوست
 

 

 

 

به طور معمول تزريق تركيبات مختلف هيالورونيك اسيد به صورت سرپايي با بي حسي موضعي از طريق ماليدن پماد بي حس كننده، با تزريق ليدوكائين انجام مي شود. مقدار فيلر تزريق شده و سطحي يا عمقي تزريق شدن آن، بستگي به عمق و محل چين موردنظر دارد. تركيبات هيالورونيك اسيد به علت جذب آب زياد در اطراف خود و افزايش حجم حاصل از اين امر نياز به حجم كمتري از فيلر  براي تصحيح چينها وفرورفتگي ها دارد. عوارض ناشي از تزريق هيالورونيك اسيد بسيار نادربوده و واكنش هاي حساسيتي به آن كمتر از 10000 / 1ديده مي شود.علت آن است كه ساختمان اين مولكول ميان تمام مهر ه داران يكسانست.  تورم محل تزريق اندك بوده و تنها دربعضي موارد، كبودي محل تزريق ديده مي شود كه ظرف مدت كوتاهي هم از بين مي رود.طول مدت ماندگاري اين تركيبات بسته به غلظت دارو و بزرگي مولكول، درنسل هاي جديد حدود 9 تا 12 ماه است. نكته مهم درموردتزريق تركيبات هيالورونيك اسيد، آن است كه اين تركيبات به هيچ وجه اثر مضري بربافت ندارند و حتي برعكس به طور تجربي مشاهده شده كه معمولا پس از جذب فيلر هم چين به شدت اوليه عود نميكند، بلكه به علت بافت سازي ايجاد شده درمحل، معمولا در تزريقات بعدي نتيجه بهتر و بهتر هم مي شود.درمورد مراقبت هاي بعد از تزريق، توصيه ميشود   12 ساعت آب و 24ساعت تركيبات آرايشي به محل نرسد و تا 2 هفته از گرفتن سونا يا تحت حرارت هاي شديد قرارگرفتن، خودداري شود. استفاده از كمپرس سرد قبل و بعد از تزريق، احتمال كبودي را كمتر ميكند.
 آخرين و جديدترين كاربرد تركيبات هيالورونيك اسيد، كمك به جايگزيني اسيد هيالورونيك از دست رفته پوست، جهت بهبود آب رساني،طراوت و شادابي پوست است كه داروي رستیلن وایتال و جوویدرم هیدرات به طور مشخص وچشمگير، باعث شفافيت و طراوت پوست مي شود.به طور خلاصه به علت عوارض نادر، سازگاري بافتي عمده، نتايج طبيعي،ماندگاري قابل توجه و عدم ممانعت از انجام ساير اعمال زيبايي تركيبات هيالورونيك اسيد تبديل به حاكم بلامنازع عرصه پركننده هاي بافتي شده اند و در ميان داروهاي جوويدرم ،رستیلن ،پرلن و بروتلر بالانس ،عملا بهترين ترکيب موجود جوویدرم است.
 اما چه قسمت هايي را مي توان فيلرها يا پر کننده ها(ژل ها) تحت درمان قرار داد: 

 

www.rambodsamimi.com

چین نازولبیال

 

خط ماریونت 

 

 

خط چانه

 

فرورفتگی چانه

 

بزرگ کردن چانه

 

 

 

لب ها

خطوط دور لب

بزرگ کردن گونه

پیشانی

 

چانه

گودی زیر چشم

خط خنده و گونه

 

بینی

 

خط خنده و گودی زیر چشم