جوانسازی صورت با MPX

روش های ظریف جوان سازی صورت روز به روز محبوب تر می شوند، چرا که بیماران به دنبال روش هایی هستند که در کمترین زمان بهترین نتیجه را برای آنها به همراه داشته باشد. جراحی نواحی ای چون گونه ها و پیشانی با روش هایی صورت می گرفت که با صدمه زیادی همراه بود . امروزه جوان سازی صورت با روش های جدید و تکنولوژی های پیشرفته انجام می شوند و دیگر نیازی به بی هوشی کامل بیمار نیست. یکی از این روش ها، لیزر اسمارت لیفتینگ می باشد که از لیزر اسمارت لیپوmpxبرای لیپولیز و جمع کردن بافت های نرم و در نتیجه سفت شدن پوست استفاده می کند. اسمارت لایپوmpxدر واقع بافت های نرمی را که با افزایش سن افراد ،نرم تر و افتاده تر می شوند را سفت تر می کند و باعث جوان تر شدن پوست می گردد.  این لیزر با ظرافت بسیار زیادی قادر به جداسازی پوست از بافت های زیر پوستی و همچنین بستن رگها و در نتیجه سفت کردن پوست می باشد و دیگر نیازی نیست که مانند روش های قدیمی، برای جراحی صورت از وسایلی مثل قیچی استفاده شود. مهم تر از همه آنکه، بیمار بعد از عمل هیچ گونه خونریزی ای نخواهد داشت و خیلی سریعتر از روش های پیشین بهبود می یابد. مطالعاتی که روی 130بیمار انجام گرفته است،  نشان می دهد که در این روش زمان عمل جراحی تا 50 درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است و بسیاری از بیماران  بعد از عمل کبودی خیلی کمی داشتند و توانسته بودند، پس از سه روز دوباره سر کار بروند.